UYGAD (Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Cemiyeti) 1.Olağan Genel Kurul toplantısını Tuzla’daki Merkez Ofisi'nde yaptı.Genel Başkanlığa Mehmet Derviş Canbekli seçildi. UYGAD Resmi Hesap ve İban Numarası açılmıştır: Hesap No: 2663 79601108 5001 İban No: TR31 0001 0026 6379 6011 0850 01 HESAP SAHİBİ. UYGAD ULUSLARARASI YAZARLAR VE GAZETECİLER DERNEĞİ HESAP ADI:ULUSLARARASI YAZARLAR VE GAZETECİLER...Genel Merkez Adresi....Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad. No:78/1B Tuzla.....Toplantı gün ve saatlerini Duyuru bölümünden takip edebilirsiniz
Duyurular

UYGAD Resmi Hesap ve İban Numarası açılmıştır: Hesap No: 2663 79601108 5001  İban No: TR31 0001 0026 6379 6011 0850 01

HESAP SAHİBİ. UYGAD ULUSLARARASI YAZARLAR VE GAZETECİLER DERNEĞİ

HESAP ADI:ULUSLARARASI YAZARLAR VE GAZETECİLER


ULUSLARARASI YAARLAR VE GAZETECİLER CEMİYETİ'NİN 09/01/2017 TARİHİNDE DÜZENLENEN "15 TEMMUZ,TERÖR VE MEDYA" KONULU PANEL, YOĞUN KAR MUHALEFETİNDEN DOLAYI PROGRAMIMIZ İLERİ BİR TARİHE ERTELENMİŞTİR...


(UYGAD)Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Cemiyeti 1. Olağan Genel Kurul Toplantımız Tuzla Merkez Ofisimizde gerçekleşti. Yeni oluşturulan Yönetim Kurulumuz vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun.Katılım gösteren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum..


Genel Merkez ....Aydıntepe Mah.Dr.Sadık Ahmet Cad.No:78/1 B Tuzla/İST.


Sayın Üyelerimiz derneğimize katkılarınızı bekliyoruz.


Toplantı gün ve saatlerini Duyuru bölümünden takip edebilirsiniz


İstanbul Hava Durumu
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 5,4544   5,4643
EURO 6,1905   6,2016
       
Özlü Sözler
Hiçbir şey ayağınıza gelmez; en azından iyi olan hiçbirşey. Herşeyi gidip almanız gerekir.

abortion pill side effects

I too all up towards accommodate the Gomel sike with regard to the Popular Regency, which was called Tourist Coaching abortion pill articles abortionpill-online.com having an abortion price of an abortion pill abortion pill laws how much are abortions Centres trendy Gomel.

Anket
Derneğimizin Çalışmalarını Nasıl Buluyorsunuz?


 
Sitemizi Tavsiye Ediniz
Sitemizi arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz memnun kalırız.
 
  
  DERNEĞİMİZİN TÜZÜĞÜ

ULUSLARARASI YAZARLAR VE GAZETECİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “ULUSLARARASI YAZARLAR VE GAZETECİLER Derneği” dir.

    Kısa Adı : UYGAD

    Derneğin merkezi İSTANBUL ’dur.    Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Amacı Bu Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2-Dernek ; Yurtiçi ve Yurtdışındaki, gazete, dergi, haber ajansları, radyo ve televizyon kuruluşları, internet yayıncılığı, internet haberciliği, dalındaki mesleki yayın organlarında, özel sektör yayınlarında; Gazete radyo ve televizyon sahipleri, çalışanları, araştırmacıları, Köşe yazarları, Yayın kurulu üyeleri ve temsilcilerini bünyesinde toplamak, Fiilen çalışan ve yukarıda belirtilen kişileri,  kuruluşlar ile kamuoyu önünde temsil etmek, Üyelerinin ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki ve yasal haklarını, çıkarlarını koruyarak geliştirmek, bu amacını gerçekleştirirken üyelerinin her türlü hakkını fırsat eşitliği ve sosyal adalet ilkeleri içinde değerlendirmek amacı ile kurulmuştur.

Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Uluslararası Yazarlar ve  Gazeteciler Derneği (UYGAD) , yukarıda belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

a) Üçüncü şahıs ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bu ilkenin basın yayınla ilgili diğer bütün kuruluş ve kurumlarca benimsenmesi için gerekli girişimlerde bulunmak.

b) Her türlü basın yayın alanında muhabir, yazar vb. olarak fiilen çalışan gazetecilerin, meslek bilgilerini geliştirmek amacıyla seminerler düzenlemek, belli uzmanlık alanlarında eğitim programlarına katılmalarını sağlamak.

c) Genel olarak gazetecilik ve yazarlık mesleğinin haysiyet ve onurunu korumak, mesleğe ve dernek üyelerine yönelik onur kırıcı her türlü davranış karşısında gerekli tavrı almak ve gerektiğinde diğer basın kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

d) Dernek üyelerinin görev alanına giren bakanlıklar ve kamu kuruluşları yetkilileri ve özel sektör temsilcilerinin yurtiçi ve yurt dışı gezilerini dernek üyelerinin izlemesi için, çalıştıkları kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak.

e) Üyelerinin mesleki çalışmalarında karşılaştıkları sorunları inceleyerek, bu sorunların çözümü konusunda ilgili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak.

f) Herhangi bir nedenle işsiz kalan üyelerine iş bulmaları için yardımcı olmak.

g) Üyelerine sosyal hizmet ve yardımlar yapmak, haklarını korumak.

h) Periyodik (günlük, haftalık, aylık, üç aylık) ve periyodik olmayan yayınlar çıkarmak, radyo-TV ve bant yayını ile bilgisayar ve diğer teknolojik yayınları hazırlamak, hazırlatmak ve yapmak, organizasyonlar düzenlemek, Dernekler Yasası çerçevesinde gelir getirici girişimlerde bulunmak, Derneğin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan hizmetlerinden üyelerini faydalandırmak, amacına uygun kurulu vakıflara üye olmak veya yeni vakıf kuruluşlarına katılmak.

i) Dernek Yönetim Kurul kararı ile ulusal-uluslararası panel, konferans, araştırma, basın toplantıları vb. organizasyonlar yapar-yaptırır. Bunun için, hizmet satın alır, aldırır. Yönetim Kurulu’nu veya görevlendireceği kişilere harcırah-ücret-ödenek verir.

j) Derneğin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak,

k) Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

l) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

m) Üyeleri arasında sosyal danışmayı geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

n) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

o) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

p) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

r) Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

s) Gerekli görülen yerlerde (Yurtiçi ve Yurtdışı) dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

t) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

u) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

 

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Uluslararası Yazarlar ve  Gazeteciler Derneği (UYGAD) asil üye olabilmek için şu şartlar aranır:

a) Fiil ehliyetine sahip, dernek üyeliği yasaklanmamış gerçek kişiler ile tüzel kişiler üye olma hakkına sahiptir.

b)  Yurtiçi ve Yurtdışındaki, gazete, dergi, haber ajansları, radyo ve televizyon kuruluşları, internet yayıncılığı, internet haberciliği, dalındaki mesleki yayın organlarında, özel sektör yayınlarında; Gazete radyo ve televizyon sahipleri, çalışanları, araştırmacıları, Köşe yazarları, Yayın kurulu üyeleri, temsilcileri ile basın yayın organlarında fiilen görevde bulunanlar arasından Yönetim Kurulu’nun uygun gördüğü isimler derneğe üye olabilir.

c) Herhangi bir basın yayın kuruluşunda gazetecilik, yazarlık veya herhangi bir görevi olduğunu belgelemek.

d) Herhangi bir yerel gazete radyo ve televizyon imtiyaz sahibi ve çalışanı olduğunu belgelemek

e) Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

f) Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

g) Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.

 

ÜYELİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KABULÜ:

Madde 4- Uluslararası Yazarlar ve  Gazeteciler Derneği (UYGAD)  ‘ne asil üye olabilmek için;

a) Üyelik başvurusunda bulunanların, Dernek Tüzüğü’nün 3. Maddesi b,c,d fıkralarında yazılı koşulları taşıdığını kanıtlayan belgelerle birlikte, üye formu doldurarak üye olmak istediğini Dernek Yönetim Kurulu’na bildirir.

b) Üyelik başvurusunda bulunanların, başvuru dilekçesinin işleme konulabilmesi için Derneğin en az iki (2) asil üyesinin tavsiye imzalarının bulunması şarttır.

Yönetim Kurulu, başvuru dilekçesini en fazla 30 (otuz) gün içerisinde karara bağlar ve aldığı kararı ilgiliye bir yazı ile bildirir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir.

c) Uluslararası Yazarlar ve  Gazeteciler Derneği (UYGAD)  Yönetim Kurulu, başvuruyu kabul edip etmemekte serbesttir. Üyeliğe kabul kararı, Yönetim Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır.
 

Üyelikten Çıkma

Madde 5- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

    Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 6-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;

a) İstifa, ölüm, gazetecilik veya yazarlık mesleğinden tamamen ayrılmak,

b) Dernek üyesi olabilmenin gerekli şartlarından herhangi birini yitirmek,

c) Üç ay süreyle aidatını ödememek ve Yönetim Kurulu’nun yazılı uyarısına rağmen borcunu yazılı uyarıyı takip eden 1 (bir) ay içinde ödememek,

d) Dernek Yönetim Kurulu’nca üyelikten kesin olarak çıkarılmak.

e) Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer

f) Dernek Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

g) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

h) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

ı) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu salt çoğunluk kararı ile üyelikten çıkarılır.

    Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

ÜYELERİN HAKLARI:

Madde 7- Her üyenin;

a) Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma,

b) Her üye istifa hakkı

c) Genel Kurulu’nda temsiline ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla her asil üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır.

d) Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

e) Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

 

AİDAT ve ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Madde 8- Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:

- Giriş ve Yıllık aidat rakamları Genel kurulca belirlenir. Genel kurul isterse bu görevi Yönetim kuruluna devredebilir.

- Aidat Verme Borcu: Her Üye giriş ve yıllık aidat borcunu ödemekle yükümlüdür.

- Diğer Yükümlülükler: Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler.

- Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.
 

 

Dernek  Organları

Madde 9-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

    1-Genel kurul,

    2-Yönetim kurulu,

    3-Denetim kurulu,

    

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 10-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

    Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

    2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

    Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Madde 11-Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir ulusal veya yerel gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Madde 12-Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 13- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Madde 14-Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.    Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 15-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.    

    1-Dernek organlarının seçilmesi,

    2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

    3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

    4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

    5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

    6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

    7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

    8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması, bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesi

    9-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesi

 

    10-Derneğin vakıf kurması,

    11-Derneğin fesih edilmesi,

    12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Federasyon kurma, federasyonlara ve uluslararası kuruluşlara katılma ve bunlardan ayrılma kararları, Genel Kurul toplantısında hazır bulunanların üçte ikisinin çoğunluğu ile alınır. Genel kurul gerekli görmesi halinde bu yetkilerini yönetim kuruluna süreli veya süresiz devredebilir.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 16-Yönetim Kurulu, 11 asıl ve 6 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler.  

    Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

    Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.  

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 17-Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

    1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

    2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

    3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

    4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

    5-Gerekli görülen yerlerde (Yurtiçi veya Yurtdışı) temsilcilik açılmasını sağlamak

    6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak, Verilen Yetkileri kullanmak,

    7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

    8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

    9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

   10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

   11-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

   12- Genel kurulun verdiği yetki ile Temsilcilik açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak ve Genel kurulun verdiği diğer yetkileri kullanmak

   13-Derneğin temsilciliklerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle temsilcilikleri kapatmak,

 

   14-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Yönetim Kurulu Tarafından Verilecek Cezalar:

Madde 18- Yönetim Kurulu, gerekli hallerde; kendi veya onur kurulu üyeleri arasından bir naip üye seçerek konu hakkında ön rapor ve gerekli dosyayı düzenlemesi için yetkilendirir. Naip üye görevlendirilirken ilgilinin görev alanı ve kıdemi dikkate alınır.

Naip üye kendisine görev verildiği tarihi takip eden 30 gün içinde ön rapor ve dosyayı yönetim kuruluna sunmak zorundadır.

Naip üye ilgilinin bilinen adresine (üyelikte beyan ettiği veya bilinen en son adresi) yazılı olarak alma haberli posta yoluyla konu hakkında isteyeceği bilgi ve belgeler ile yazılı savunmasını sunması için yedi günden az olmamak üzere süre verir. İlgilinin belirtilen sürede istenen belge, bilgi ve savunmasını vermemesi halinde mevcut belge, bilgi, dosya ile varsa ilişkili kişi ve kurumlar nezdinde yaptığı araştırma üzerinde ön raporunu hazırlayarak verir. Ağır hastalık, kaza, tutukluluk gibi mücbir sebeplerin varlığı halinde ilgilinin istemesi halinde mevcut sürenin on katını geçmemek üzere naip üye tarafından münasip bir ek süre verilebilir. Bu takdirde yukarıda ikinci bentte yazılı 30 günlük süre ilgilisine verilen süre kadar uzar. 
Naip üye tarafından hazırlanan ön rapor hakkında görüş alınmak üzere onur kuruluna gönderilir. Onur kurulu naip üye tarafından hazırlanan ön rapor ve dosya hakkındaki görüşünü dosyanın kendisine ulaştığı tarihi takip eden 30 gün içinde yazılı olarak yönetim kuruluna gönderir.

Yönetim kurulu naip üye tarafından düzenlenen ön rapor, hazırlanan dosya ile onur kurulu görüşünü de dikkate alarak nihai kararı üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır. Karşı görüş varsa gerekçesi ile karar altına alınır.

Bu madde ile ilgili olarak; “Kendilerine, nişanlılarına ve boşanmış olsalar bile eşlerine; Kan veya sıhrî usul ve füruuna, evlatlığına veya kendisini evlat edinene yahut kan hısımlığında üçüncü (Bu derece dahil), sıhri hısımlıkta, bu hısımlığı meydana getiren evlenme ortadan kalkmış olsa bile, üçüncü (Bu derece dahil) dereceye kadar olan civar hısımlarına; Kanuni temsilcisi veya vekili bulundukları kimseler ile ilgili karar toplantılarına katılamazlar naip üye olarak görev alamazlar”.

Yönetim Kurulu’nun vereceği cezalar şunlardır:

a) Uyarma,

(Tutum, davranış ve hareketlerine dikkat edilmesi gerektiğini ifade eder)

b) Açık uyarma

(Tutum, davranış ve hareketlerinin kusurlu olduğu ve tekrarından kaçınması gerektiğini ifade eder)

c) Kınama,

(Tutum, davranış ve hareketlerinin telafi edilmeyecek oranda kusurlu olduğu ve tekrarından kaçınması gerektiğini ifade eder)

d) Açık kınama

(Tutum, davranış, hareket ve ifadelerinin telafi edilmeyecek oranda kusurlu olduğu ve mesleği ile meslektaşlarını kamuoyu nezdinde zorda bıraktığı, tekrarından kaçınması gerektiğini ifade eder)

e) Tesislerden Geçici çıkarma (bir yıldan fazla olamaz)

(Meslektaşlarına ve/veya görev yaptığı kurumda mahiyetinde çalışan kişilere söz veya fiili saldırı ile kötü davranmak)

f) Sürekli çıkarma

(Derneğe ve Tüzükte yazılı dernek amaçlarına uygun olmayan davranışlarda bulunmak ,Meslektaşlarına ve/veya görev yaptığı kurumda mahiyetinde çalışan kişilere söz veya fiili saldırıda bulunmak kötü alışkanlıklarını devam ettirmek)

 

Yönetim Kurulu Tarafından Verilen Cezalara Karşı İtiraz Yolu :

Madde 19- Yönetim Kurulu kararıyla cezalandırılan üye, bu cezaya karşı ilk olağan genel kurul toplantısında yazılı olarak itiraz edebilir. Genel Kurul’un bu itirazı gündeme alması ve incelemeye değer bulması halinde; divan başkanlığınca gerektiğinde yazılı veya sözlü olarak belirli bir süreyi geçmemek üzere açıklama yapması için söz verebilir. Yapılacak görüşmelerden sonra varılacak karar kesindir. Gündeme almama kararı, itirazın reddi niteliğindedir. Ancak alınacak kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınması zorunludur. 
 

 

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 20-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

    Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 21-Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 22-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

    1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 50 TL, aylık olarak ta 20 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. Genel kurul isterse bu yetkiyi yönetim kuruluna devredebilir.

    2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-Diğer gelirler.        

    

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 23-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Madde 24-Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Madde 25-Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

 

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Madde 26-Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

Madde 27-İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 28-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Madde 29-Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü    

Madde 30-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

 

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Temsilcilik Açma

Madde 31-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde (Yurtiçi veya Yurtdışı) dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Genel kurul gerekli görmesi halinde Temsilciliklerin katılımına karar verebilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde  32-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri    

Madde 33-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 34-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

    Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 35-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Madde 36-Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde ULUSLARARASI YAZARLAR VE GAZETECİLER Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 37-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. 

Geçici Madde 1-İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.    

    

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

 

Adı ve Soyadı       :  Görev Unvanı              :

  1. Mehmet Derviş Canbekli (Başkan)

  2. Müslüm Aktürk

  3. Bekir Hallaç

  4. Ayetullah Coşkun

  5. Nevzat Ertekinoğlu

  6. Ahmet Al

  7. Mehmet Zengin

Üye Giriş Paneli
E-posta:    
Şifre:       
Şifremi unutum
Aidat Borcu Sorgulama
 
 
Günlük Gazeteler
Sponsorlarımız
Ziyaretçi Bilgileri
Bugün: 55
Dün: 77
Toplam: 83084